Melt down

PhrasalFlow - Вчімо Phrasal Verbs українською 💛💙





Melt down

Melt down🔥 - Розплавити, розтопити

Синоніми: Liquefy, dissolve, collapse

Це фразове дієслово використовується, коли щось стає менш стійким або руйнується через надмірне нагрівання. Це тип фразового дієслова, що складається з дієслова "melt"(розплавляти) та прийменника "down"(вниз).


  • ...

Спосіб вивчення:

  • The ice cream is melting down in the sun. (Морозиво розтоплюється на сонці.)
  • The nuclear reactor melted down and caused a disaster. (Ядерний реактор розплавився та спричинив катастрофу.)
  • ...




Щоб прочитати весь рецепт, скачайте програму.



Ⓒ Принтслон 2023